Działania

Fundacja realizuje swe cele w następujących formach:

Promocja regionu: targi, prezentacje, sympozja,

Realizacja projektów, programów i strategii rozwojowych na obszarze Karpat

Turystyka: promowanie turystyki regionalnej i enoturystyki, również w ramach Strategii Marki Karpackiej

Karpackie wina i produkty regionalne: promowanie win z regionów karpackich i żywności związanej z winem tam produkowanej.

Promocja, marketing i reklama: Dystrybucja informacji o regionach winiarskich w obrębie Karpat, aktualności, winnice, przedsięwzięcia, oferta enoturystyczna, broszury informacyjne, reklama zewnętrzna, Portal internetowy.

Salon Win Karpackich: konkurs winiarski z wyłonieniem najlepszych win z regionów i odmian karpackich, promowanie regionu Podkarpacia poprzez organizowanie zjazdów, targów, pikników i degustacji w Salonie.

Edukacja winiarzy, sommelierów i konsumentów

Finansowanie kosztów szkolenia winiarzy i sommelierów

Propagacja wiedzy o winie i uprawie winorośli poprzez organizowanie paneli degustacyjnych na imprezach masowych, pokazy, degustacje, warsztaty

Sprawowanie opieki (patronatu) nad klasami (szkołami) enologicznymi i sommelierskimi

Finansowanie inwestycji służących celom Fundacji

Prowadzenie działalności naukowo badawczej, promocyjnej i informacyjnej służącej potrzebom sportu, turystyki i rekreacji,

Fundowanie stypendiów dla winiarzy i sommelierów

Przyznawanie nagród dla winiarzy, sommelierów

Scroll to Top