Fundacja realizuje swe cele w następujących formach:

 1. Promocja regionu: targi, prezentacje, sympozja,
 2. Realizacja projektów, programów i strategii rozwojowych na obszarze Karpat
 3. Turystyka: promowanie turystyki regionalnej i enoturystyki, również w ramach Strategii Marki Karpackiej
 4. Karpackie wina i produkty regionalne: promowanie win z regionów karpackich i żywności związanej z winem tam produkowanej.
 5. Promocja, marketing i reklama: Dystrybucja informacji o regionach winiarskich w obrębie Karpat, aktualności, winnice, przedsięwzięcia, oferta enoturystyczna, broszury informacyjne, reklama zewnętrzna, Portal internetowy.
 6. Salon Win Karpackich: konkurs winiarski z wyłonieniem najlepszych win z regionów i odmian karpackich, promowanie regionu Podkarpacia poprzez organizowanie zjazdów, targów, pikników i degustacji w Salonie.
 7. Edukacja winiarzy, sommelierów i konsumentów
 8. Finansowanie kosztów szkolenia winiarzy i sommelierów
 9. Propagacja wiedzy o winie i uprawie winorośli poprzez organizowanie paneli degustacyjnych na imprezach masowych, pokazy, degustacje, warsztaty
 10. Sprawowanie opieki (patronatu) nad klasami (szkołami) enologicznymi i sommelierskimi
 11. Finansowanie inwestycji służących celom Fundacji
 12. Prowadzenie działalności naukowo badawczej, promocyjnej i informacyjnej służącej potrzebom sportu, turystyki i rekreacji,
 13. Fundowanie stypendiów dla winiarzy i sommelierów
 14. Przyznawanie nagród dla winiarzy, sommelierów

Fundacja ENO Carpathian

Kombornia, 
ul. Dworska 52, 
38-420 Korczyna

Tel.:(+48) 13 435 42 89
Konto: 38109025900000000144519613
fundacja@enocarpathian.eu
                                                                           KRS 0000466841

 

© 2013-2023, Enocarpathian.eu